Cập nhật bảng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại Übank

Lãi suất rút trước hạn Tiền gửi có kỳ hạn Übank: 0%/năm.
Lãi suất tiết kiệm có hiệu lực từ ngày 25/05/2023.