Cập nhật bảng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại Übank

Lãi suất rút trước hạn Tiền gửi có kỳ hạn Übank: 0%/năm
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn được cập nhật theo quy định Số 12/2023/QD-TGĐ có hiệu lực từ ngày 07/03/2023