Câu hỏi thường gặp

Trở về An toàn và Bảo mật
1. Giao dịch trực tuyến bằng thẻ của tôi có được bảo mật không?
2. Tôi cần làm gì để bảo vệ tài khoản của mình khỏi đăng nhập trái phép?
3. Tôi nên làm gì khi thiết bị của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp?