Câu hỏi thường gặp

Trở về Gói sản phẩm Üsuper
2. Điều gì sẽ xảy ra khi tiền gửi của tôi ở trong tài khoản Üsuper trên 30 ngày?
3. Lãi suất được áp dụng cho tiền gửi đáo hạn trước thời hạn của gói tiết kiệm là bao nhiêu?
4. Làm thế nào để tôi rút được tiền trong tài khoản tiết kiệm khi tôi cần sử dụng?
5. Tại sao số dư tài khoản hiện tại của tôi không bằng số tiền tôi đã gửi vào tài khoản ngân hàng của mình?
6. Làm thế nào để tôi nhận được 3.6% lãi suất từ Übank?