Câu hỏi thường gặp

Trở về Quản lý giao dịch
1. Tôi nên làm gì nếu tài khoản Übank của tôi đã bị khấu trừ nhưng giao dịch chưa hoàn thành?
2. Làm thế nào để tôi có thể tìm kiếm một giao dịch trong quá khứ?
4. Từ ứng dụng Übank, liệu tôi có thể chuyển tiền đến các kênh nào?
5. Tôi có thể tìm hệ thống chi nhánh VPBank ở đâu để gửi tiền vào tài khoản Übank?
6. Làm thế nào để tôi có thể rút tiền từ tài khoản Übank?
7. Làm thế nào để yêu cầu sao kê tài khoản Übank?