Câu hỏi thường gặp

Trở về Sản phẩm vay
1. Làm thế nào để tôi nhận được khoản vay từ Übank?
2. Cần những giấy tờ gì để đăng ký vay?
3. Số tiền có thể vay là bao nhiêu?
4. Thời hạn hoàn trả khoản vay là bao lâu?
5. Lãi suất vay như thế nào?
6. Thời gian duyệt khoản vay là bao lâu?
7. Quy trình đăng ký vay trên ứng dụng Übank như thế nào?
8. Làm sao để tôi thanh toán khoản vay FE CREDIT hằng tháng bằng tài khoản Übank?