Câu hỏi thường gặp

Trở về Tài khoản Übank
1. Quy trình định danh khách hàng là gì?
2. Quy trình định danh trực tuyến (e-KYC) là gì?
3. Quy trình định danh thông qua cuộc gọi Video (Video KYC) là gì?
4. Sự khác biệt giữa các tài khoản được mở thông qua phương thức định danh trực tuyến (e-KYC) và Tài khoản được mở thông qua phương thức định danh bằng cuộc gọi Video (Video KYC) là gì?
5. Tôi đã mở tài khoản thành công và đã được xác thực danh tính thông qua quy trình định danh trực tuyến (e-KYC), làm cách nào để tôi yêu cầu định danh thông qua cuộc gọi Video (Video KYC)?
6. Tôi cần thực hiện những bước nào để mở Tài khoản Übank và Thẻ ghi nợ Übank?
7. Tôi có thể cập nhật các thông tin từ Übank bằng cách nào?
8. Tôi có thể xem điều khoản & điều kiện sử dụng ứng dụng Übank ở đâu?
9. Làm thế nào để bật/tắt tính năng đăng nhập bằng nhận diện gương mặt hoặc nhận diện vân tay?
10. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập?
11. Tôi có thể sử dụng ngôn ngữ nào trên ứng dụng Übank?
12. Tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp hay không?
13. Tôi nên làm gì khi quên tên đăng nhập?
14. Tôi nên làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập?
15. Làm thế nào để đăng xuất khỏi ứng dụng?
16. Tôi nên làm gì khi mở tài khoản không thành công?
17. Khi nào Übank thực hiện xác nhận video với tôi sau khi tôi hoàn tất các bước đăng kí?
18. Thông tin của tôi có được lưu trữ an toàn tại Übank không?
19. Tôi cần làm gì để sử dụng dịch vụ của Übank?