Câu hỏi thường gặp

Trở về Thẻ và Quản lý thẻ
1. Tôi có thể gửi tiền vào tài khoản Übank bằng những cách nào?
2. Chi phí cho việc chuyển đổi ngoại tệ là bao nhiêu?
3. Chi phí thường niên cho thẻ của tôi là bao nhiêu?
4. Chi phí cho việc thanh toán bằng thẻ tại máy POS và các trang trực tuyến là bao nhiêu?
5. Chi phí cho việc phát hành thẻ và phát hành lại thẻ là bao nhiêu?
6. Làm thế nào để tôi có thể thay đổi mã PIN của mình?
7. Liệu tôi có thể quản lý chức năng thanh toán thẻ của mình không?
8. Liệu tôi có thể khoá thẻ tạm thời không?
9. Thẻ Übank có hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc không?
10. Làm thế nào tôi có thể tìm được số CVC trong ứng dụng Übank để mua sắm trực tuyến?
11. Tôi có thể sử dụng thẻ ở nước ngoài không?
12. Tôi có thể nạp tiền vào thẻ Übank tại các máy nạp tiền mặt không?
13. Tôi có thể dùng thẻ của Übank để làm gì?
14. Làm thế nào để kích hoạt thẻ?
15. Mất bao lâu để tôi có thể nhận được thẻ cứng?
16. Tôi cần làm gì để đăng ký và nhận thẻ Übank?