Siêu tiện ích khi gửi tiết kiệm có
kỳ hạn tại Übank

Lãi suất tiết kiệm lên đến 8%. Xem tại đây

Gửi tiết kiệm online trên ứng dụng Übank đơn giản chỉ trong vòng 3 phút

Dễ dàng kiểm tra quá trình và sử dụng các tiện ích khác từ Übank

Hướng dẫn mở tiết kiệm online tại Übank

Mở ứng dụng Übank. Bạn cũng có thể tải ứng dụng Übank tại đây trong trường hợp bạn chưa có tài khoản.
Trong mục “Sản phẩm” chọn “Tiền gửi có kỳ hạn”
Bấm vào nút “Mở tiền gửi”
Điền đầy đủ thông tin bao gồm số tiền gửi, kỳ hạn và phương thức đáo hạn.
Đồng ý với hợp đồng mở tiền gửi bằng cách tích chọn “Tôi đã đọc…” và bấm chọn “Tiếp tục”
Mở tài khoản tiền gửi thành công.

Công cụ tính lãi tiền gửi tiết kiệm

đ
Tháng
%/năm

(*): Thông tin bắt buộc

(*) Nội dung trên có tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập ứng dụng Übank để cập nhật lãi suất tại thời điểm hiện hành. Lưu ý: Lãi tiền gửi ước tính theo phương thức trả lãi cuối kỳ

Số tiền lãi nhận được

0đ

Tổng số tiền nhận được khi đến hạn

đ

Cập nhật bảng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại Übank

Bảng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại Übank
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn được cập nhật theo quy định Số: ......... /2022/QĐi-TGĐ có hiệu lực từ ngày …/…./…. .