TÀI KHOẢN NHẬN LƯƠNG - RA MẮT VÀO 08/2021

Nhận lương qua Übank, hưởng lợi ích bất ngờ!

Mở tài khoản

Tự động sinh lời +4.0%

Tiền lương trong tài khoản tự động sinh lời đến +4.0% mà không cần mở sổ tiết kiệm, cao hơn 0.4% so với tài khoản Übank thông thường

Miễn đến 4 loại phí

  1. Không phí chuyển khoản và thanh toán
  2. Không phí duy trì và quản lý thẻ
  3. Không phí nạp tiền
  4. Không phí xử lý hồ sơ vay tài chính

* Miễn phí có điều kiện cho một số loại dịch vụ. Chi tiết xem tại đây.

Nhận lương qua Übank